2019-06-28 09:42:02

Raspored dopunskog rada za učenike 1., 2. i 3. razreda

 za ponedjeljak 01.07.2019. i utorak 02.07.2019.

RASPORED DOPUNSKOG RADA ZA UČENIKE 1., 2. I 3. RAZREDA ZA
PONEDJELJAK, 01.07.2019.

08.00 – 09.35 Matematika – 2abc i 3a
08.00 – 09.35 Matematika – 1ac i 3bc
09.40 – 11.25 Hrvatski jezik – 2c
09.40 – 11.25 Hrvatski jezik – 3bc
09.40 – 11.25 Povijest – 1abc i 2abc

RASPORED DOPUNSKOG RADA ZA UČENIKE 1., 2. I 3. RAZREDA ZA
UTORAK, 02.07.2019.

08.00 – 09.35 Matematika – 2abc
08.00 – 09.35 Matematika – 1ac i 3bc
09.40 – 10.25 Hrvatski jezik – 2c
09.40 – 10.25 Hrvatski jezik – 3bc
09.40 – 12.15 Geografija – 1ab i 2a


Strojarska tehnička škola Frana Bošnjakovića Zagre